Leonardo's vitruviusman

 

Dit is de vitruviusman van Leonardo da Vinci. Hier ziet u de Homo ad circulum (mens in cirkel) en de Homo ad quadratum (mens in vierkant) met de verhouding 1:1,618 van de gulden snede

Onder de afbeelding legt hij uit dat hij de voorschriften volgt van Vitruvius over de lichaamsverhoudingen. Dit legt hij echter wel uit in spiegelbeeld, omdat hij vond dat de tekening bedoeld was voor Academici. Hij zei;

"Wie me niet volgt is geen wiskundige in de beginselen".

De tekening is het resultaat van wiskundige exactheid in de Kunst.

In de periode voor de vitruviusman, was Leonardo bezig met een anatomisch onderzoek waarbij hij gebruik maakte van de proportieleer van Leon Battista Alberti (1404-1474) Verder werkte Da Vinci samen met zijn vriend, kenner van Vitruvius, de architect Giacomo Andrea da Ferrara. Daarnaast heeft Leonardo wellicht gebruik gemaakt van een tekening van Vitruvius zelf.  25 jaar geleden ontdekte Scarbi een exemplaar van de 'De Architectura libri decem' een serie boeken over de architectuur van Vitruvius, met daarin een sterk gelijkende tekening van de latere Vitruviusman van Da Vinci.


Marcus Vitruvius Pollio 85 – 20 vChr. ( Romeins militair, architect en ingenieur)

Tijdens de Renaissance bevindt men zich in het Neoplatonisme, waarin de mens in het middelpunt werd geplaatst. Boven de mens staan Goden, heiligen, planeten en sterren en onder de mens verblijft het dierlijke, eindigend met demonen en duivels.
Een andere reden om de mens in het middelpunt te plaatsen zou kunnen zijn dat wij ons als goden maar ook als duivels kunnen gedragen en als alles facetten hiertussen in.

Het icoon “Leonardo’s Vitruviusman” is van grote wiskundige, Godsdienstige, filosofische, architectonische en artistieke waarde.

Leonardo da Vinci 1452 – 1519 (Architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, tijdens de Italiaanse renaissance.)
Zelfportret 1512-1515

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens_van_Vitruvius_en_Vitruviusman#cite_note-8
https://www.scientias.nl/da-vinci-kreeg-hulp-bij-ontwerp-vitruviusman/